Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được khen ngợi hết lời khi đội lại vương miện của mình.